Procedure en voorwaarden

 

ALGEMEEN

Het Roest Crollius Fonds wijst vier maal per jaar donaties toe:
midden juli (Zomerronde),
midden oktober (Herfstronde),
midden januari (Winterronde), en
midden april (Lenteronde).

Om zoveel mogelijk verschillende initiatieven te steunen en zo een breed mogelijk publiek te bereiken, worden sommige van de aangevraagde donaties slechts voor een deel toegewezen. Alle aanvragers ontvangen schriftelijk bericht. Vervolgens worden de toewijzingen openbaar gemaakt via een persbericht en publicatie op de website.

Aanvragen moeten worden ingediend via het aanvraagformulier op deze website. De termijn voor het indienen van aanvragen loopt bij de Lenteronde van 1 maart tot en met 31 mei, bij de Zomerronde van 1 juni tot en met 31 augustus, bij de Herfstronde van 1 september tot en met 30 november en bij de Winterronde van 1 december tot en met 28 februari. Voor meer informatie of vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur van het Roest Crollius Fonds, Nico van Dam, 030-6886061, nicovandam@roestcrolliusfonds.nl

Donatie aanvragen

Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden gevoegd:
1. een gemotiveerde begroting/bestedingsplan van de investering waarin u laat zien waaraan de donatie gaat worden besteed.
2. Uw meest recente jaarcijfers (balans en resultatenrekening).

Indien uw aanvraag wordt toegewezen dient u uiterlijk 8 weken nadat de activiteit is gestart c.q. de investering is gedaan schriftelijk verantwoording af te leggen en dat zowel in financiële zin als in informatieve zin (bijvoorbeeld door toevoeging van digitaal fotomateriaal en tekst voor de website). Het niet voldoen aan deze voorwaarde kan tot gevolg hebben dat uw aanvraag alsnog wordt afgewezen en dat nieuwe aanvragen niet meer in behandeling worden genomen.

Daarnaast moeten aanvragers met het volgende rekening houden:
Het Roest Crollius Fonds wil zoveel mogelijk verschillende initiatieven steunen en zo een breed mogelijk publiek bereiken. Om die reden wordt soms slechts een deel van de aangevraagde donatie toegewezen of kan, indien in het verleden een aanvraag van u is toegewezen, een volgende aanvraag (gedeeltelijk) worden afgewezen. Alle toewijzingen zullen op de website van het Roest Crollius Fonds worden gepubliceerd. Dit past in het transparantiebeleid van het RCF.

Wilt u meer weten over het toewijzen van een donatie, ga dan direct naar donatievoorwaarden en aanvraagprocedure.