Aanvraagformulier

Let op! U dient uw recente jaarcijfers (balans en resultatenrekening), een begroting van de activiteit en een kopie van een recent bankafschrift elektronisch beschikbaar te hebben om bij de aanvraag te voegen!
Vereniging, organisatie of instelling
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Tel.
Email
Omschrijving doel van de vereniging, instelling
of initiatief (meestal weergeven in de
statuten)
Begroting / Dekkingsplan / Bestedingsplan (Aanvullende info inzenden als bijlage)
Welke investering wilt u doen en ten behoeve van welke activiteit?
Welke activiteiten / werkzaamheden zullen
wanneer plaatsvinden ?
Welk bedrag is benodigd ?
Wat is uw eigen bijdrage?
Verwacht u ook andere bijdragen, zoals
inkomsten, sponsoren, subsidies etc. ?
Doelgroep
In hoeverre komt deze investering/activiteit ten goede aan de IJsselsteinse samenleving?
Overig
Plaats hieronder uw overige opmerkingen /
vragen
De omvang van alle bijlage mag maximaal 10mb bij elkaar zijn.
Begroting activiteit/investering (verplicht)
Uw recente jaarcijfers / balans en resultatenrekening (verplicht)
Kopie recent bankafschrift (verplicht: voor naam/nummer controle)
Aanvullende informatie (optioneel)
Aanvullende informatie (optioneel)
Type de code over.
captcha