Fonds

De Stichting Roest Crollius Fonds (RCF) is in 2006 opgericht als goededoelenfonds. Het RCF heeft als doel: “Het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten, met als oogmerk het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang in brede zin van de IJsselsteinse gemeenschap en de omgevingskwaliteit van IJsselstein”.

Het gaat daarbij om initiatieven en activiteiten die mogelijk anders niet van de grond zouden komen of niet zouden kunnen worden voortgezet. Het RCF kan hierbij de helpende hand bieden, in beginsel door donaties te verstrekken voor benodigde investeringen. Het werkkapitaal van het Roest Crollius Fonds bestaat uit het rendement op het stichtingskapitaal.

Het RCF is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. (zie www.verenigingvanfondsen.nl).

De jaarrekening van het RCF wordt door een externe accountant gecontroleerd. De verkorte staat van baten en lasten wordt jaarlijks op onze website gepubliceerd.

Klik hier voor de statuten van het Roest Crollius Fonds