Historie

In 2006 is de Stichting Roest Crollius Fonds (RCF) als goededoelenfonds opgericht. Het startvermogen werd verkregen door een donatie van de Stichting CAI IJsselstein (SCAIJ).
In de statuten van de SCAIJ was bepaald dat bij eventuele verkoop van de kabelonderneming de opbrengst ten goede moest komen aan de IJsselsteinse gemeenschap. Zo ontstond het idee een “goede doelen” stichting op te richten, het Roest Crollius Fonds, genoemd naar Maarten Roest Crollius, burgemeester van IJsselstein van 1980 tot 1991. Bij de liquidatie van de SCAIJ is haar vermogen geschonken aan het RCF.

Mr. Maarten Roest Crollius was van 1980 tot 1991 burgemeester van IJsselstein. Hij was bijzonder geliefd en heeft altijd grote betrokkenheid gehad bij de IJsselsteinse gemeenschap.

maartenroestcrollius
Maarten Roest Crollius, burgemeester van IJsselstein van 1980 tot 1991

Afkomstig uit Tilburg, begon Roest Crollius zijn loopbaan als burgemeester in het Brabantse Dungen in 1972, daarvoor had hij rechten gestudeerd in Leiden.

In 1980 werd hij benoemd tot burgemeester van IJsselstein als opvolger van drs. J.G.C.J. Timmermans. Naast zijn burgemeesterschap bekleedde hij meerdere bestuursfuncties. Met name op sociaal cultureel gebied is Maarten bij veel initiatieven betrokken geweest. De restauratie van de fraaie molen De Windotter is mede dankzij zijn initiatieven tot stand gekomen. Maarten leed aan de ziekte multiple sclerose en werd steeds zwakker om de zware taak als burgemeester goed te kunnen vervullen. Hij moest zijn tweede ambtstermijn in mei 1991 afbreken vanwege zijn ziekte. Bij dit afscheid werd hem de erepenning van de stad IJsselstein toegekend. Maarten ging niet bij de pakken neerzitten; hij tekende en schilderde graag. Daarnaast schreef hij gedichten.

Maarten Roest Crollius overleed in april 1997 op 61-jarige leeftijd in zijn geliefde woonplaats. Het Bestuur is zeer ingenomen met het feit, dat de familie Roest Crollius toestemming heeft verleend het IJsselsteinse goededoelenfonds naar Maarten Roest Crollius te mogen vernoemen.

tekening

Tekening van de hand van Maarten Roest Crollius

wat doe je
als het donker is geworden
als de zon is gedoofd
toneellichten uit
als de zon alle beweging
met zich mee heeft getrokken
tot je stad verstild is
je alleen bent geworden
in het weide veld van de nacht
roep je dan gedempt met
lange klinkers of kijk je stil of doe je je ogen dicht
en vouw je je handen

Gedicht van Maarten Roest Crollius