Kunstgrasveld IJFC

23-07-2007 - €6.250,00

Voetbalclub IJFC werkt aan uitbreiding met onder andere meisjesvoetbal en G-voetbal. Vanwege het grote aanbod van wedstrijden neemt de druk op de bespeelbaarheid van de velden toe. Kunstgrasvelden bieden dan een uitkomst.

In een eerder stadium heeft de gemeente toegezegd voor zowel VVIJ als IJFC een kunstgrasveld te financieren. Bij VVIJ is dit gerealiseerd maar vanwege de financiƫle situatie bij de gemeente werd de toezegging aan IJFC niet nagekomen. Omdat inmiddels financiƫle verplichtingen waren aangegaan, kwam IJFC in een moeilijke positie. Deze bijdrage uit het Fonds moet worden gezien als een subsidie uit coulance en een stimulans voor IJFC om het meisjesvoetbal en het G-voetbal van de grond te tillen.